Puerto Rico

white and red cardboard boxes on brown wooden table

Simon Hurry op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 4 maart 2016

In het spel Puerto Rico zijn de spelers koloniale gouverneurs op het eiland Puerto Rico. De bedoeling van het spel is overwinningspunten te boeken door goederen te verschepen naar Europa of door gebouwen te op te richten.

Elke speler gebruikt een afzonderlijk klein bord met plaats om gebouwen op te richten, plantages aan te leggen en grondstoffen te verkrijgen. Drie schepen, een handelshuis en een voorraad grondstoffen en dubloenen (munten) staan ter beschikking van alle spelers. De terugkerende actie in het spel is dat spelers gewassen telen die zij kunnen inwisselen tegen punten of dubloenen. De dubloenen kunnen dan gebruikt worden om gebouwen op te richten, zodat de spelers meer gewassen kunnen telen of er andere voordelen mee kunnen bekomen. Gebouwen en plantages kunnen enkel winst opleveren als zij bemand worden door kolonisten. In elke ronde kiezen de spelers om beurt een rollenkaart (bijvoorbeeld “handelaar” of “bouwer”). Als een speler een rol heeft gekozen, moet hij de actie uitvoeren, eigen aan de rol.

Puerto Rico: een spel met privileges

De speler die een bepaalde rol heeft gekozen krijgt ook een privilege: Als hij bijvoorbeeld de rol van “bouwer” heeft gekozen, dan mogen alle spelers een gebouw oprichten, maar de speler die de rol gekozen heeft, krijgt een korting hiervoor. Voor rollen die niet gebruikt werden, krijg je een dubloen bonus op het einde van elke beurt. De volgende speler die deze rol dan kiest, mag de dubloen bonus houden. Dit spoort de spelers aan om alle rollen te kiezen tijdens het spel. Het spel maakt gebruik van meerdere rondes, waarbij de gouverneurskaart kloksgewijs wordt doorgegeven naar de volgende speler tot elke speler deze rol eens heeft gehad tijdens het spel.

Kies een rol

De speler met de kaart begint de ronde door een rol te kiezen en de eerste actie uit te voeren. Spelers kunnen overwinningspunten behalen om gebouwen te bezitten, goederen te verschepen en om grote gebouwen te bemannen. De overwinningsfiches van elke speler worden omgekeerd op tafel gelegd en worden per één of per vijf toegekend. Dit voorkomt dat de andere spelers de exacte score van iemand anders kunnen bijhouden.

Goederen en dubloenen worden in het zicht van de andere spelers gelegd en het totaal aantal hiervan kan altijd opgevraagd worden door een andere speler. Naarmate het spel vordert is het belangrijk dat de spelers goed nadenken vooraleer ze een bepaalde rol kiezen. Ze kennen immers het aantal overwinningspunten van de andere spelers niet. De keuze van een bepaalde rol is in dit geval belangrijk voor het al dan niet beëindigen van het spel.

Een recensie van Puerto Rico