Ora et Labora

a bunch of wooden buttons sitting on top of a table

Fox & Hyde op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 6 april 2016

In het spel Ora et Labora staat elke speler aan het hoofd van een middeleeuws klooster. De spelers proberen deze kloosters uit te breiden door land te verwerven en er gebouwen op te plaatsen. Deze gebouwen zijn eigenlijk kleine ondernemingen die grondstoffen opbrengen en winst opleveren. Het is de bedoeling om verschillende werkplaatsen te creëren om prestigieuze voorwerpen te vervaardigen zoals boeken, ceramiek, versieringen en relikwieën om zo overwinningspunten te scoren op het einde van het spel.

Draaifschijf met grondstoffen

Het spel werd ontworpen door Uwe Rosenberg en heeft een spelmechanisme dat ook terug te vinden isin spel “Le Havre”, zoals tweezijdige tegels die zowel basisvoorwerpen als meer waardevolle voorwerpen bevatten. In plaats van in elke beurt middelen aan het bord toe te voegen, zoals in “Agricola” en “Le Havre” maakt het spel gebruik van een draaischijf die laat zien hoeveel grondstoffen er van elke soort kunnen geoogst worden.

Aan het begin van elke ronde draaien de spelers de schijf 1 positie verder waardoor de opbrengsten vermeerderen. Elke speler heeft een eigen spelersbord. Doorheen het spel worden nieuwe gebouwen toegevoegd. Door materialen te verzamelen kunnen de spelers deze gebouwen op hun eigen spelersbord plaatsen.

Strategie van Ora et Labora

Er zijn wel enkele beperkingen voor het bouwen: niet elk gebouw kan op gelijk welke plaats opgericht worden. De bomen en moerassen op het spelersbord verhinderen de ontwikkeling van het land. Spelers moeten het land dus eerst bouwklaar maken door deze bomen en moerassen te verwijderen. Door het land te ontginnen krijgen de spelers middelen. Het strategisch optrekken van de verschillende gebouwen zal een invloed hebben op de eindscore. In de loop van het spel kunnen spelers ook stukken land bijkopen. Spelers beschikken over 3 arbeiders die in de gebouwen acties kunnen uitvoeren. Deze 3 arbeiders hebben vanzelfsprekend toegang tot de eigen gebouwen. Het is ook mogelijk om een arbeider van een andere speler tegen betaling in te huren om in een ander gebouwen acties uit te voeren.

Er zijn 2 spelvarianten. Je kan het spel in Ierland of in Frankrijk spelen.

Bekijk een video van Ora et Labora