Navegador

a group of cards on a table

Alexander Lyashkov op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 6 oktober 2016

Het spel Navegador werd gebaseerd op de Portugese kolonisatie van de overzeese gebieden in de 15de en 16de. Spelers kunnen diverse acties ondernemen zoals manschappen aanwerven, schepen en gebouwen aanschaffen, zeeën bevaren, kolonies uitbouwen in de veroverde gebieden, goederen verhandelen en privileges proberen te verkrijgen.

Twee schepen en drie manschappen

Elke speler start met slechts twee schepen en drie manschappen en moet proberen zijn rijkdom uit te breiden. De spelers moeten nieuwe gebieden ontdekken waarop ze kolonies kunnen uitbouwen. In verschillende gebieden zijn kolonies aanwezig die suiker, goud of specerijen kunnen produceren. Deze goederen kunnen op de markt verhandeld worden om zo financiële middelen te verwerven. Met deze financiële middelen kunnen spelers schepen bouwen, gebouwen optrekken zoals fabrieken, scheepswerven en kerken en ze kunnen er manschappen mee kopen. Deze manschappen zijn nodig om hun kolonies te stichten of om gebouwen of privileges, bestaande uit vijf verschillende categorieën, te verkrijgen.

Strategie in Navegador

Dit zorgt ervoor dat spelers op een strategische manier met elkaar de strijd aangaan. De speler die op het eind van het spel er in geslaagd is deze privileges optimaal te combineren met zijn verwezenlijkingen (kolonies, fabrieken, ontdekkingen, scheepswerven en kerken) is de winnaar van het spel.

Recensie van Navegador