Het Dorp

graphical user interface, website

Alexander Lyashkov op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 5 mei 2016

Het spel in het Dorp is hard, maar het leven in het Dorp geeft de inwoners ook de kans om te groeien en zich te ontplooien. Sommige bewoners willen kloosterbroeder worden, terwijl anderen ambitieuzer zijn en gaan voor een publieke functie. Nog anderen kiezen ervoor om hun geluk te zoeken in verre oorden.

Hoofd van een familie

Elke speler staat aan het hoofd van een familie en leidt die tot roem en glorie. Eén ding mag je echter niet vergeten: de tijd staat niet stil en met de tijd zullen mensen sterven. Degenen die zich onsterfelijk weten te maken in de dorpskronieken zullen het aanzien van hun familie vergroten en een stap dichter bij de overwinning komen.

Het Dorp: Vol tactische uitdagingen

Het Dorp is een spel vol tactische uitdagingen. Een uitgekiend en nieuw actiemechanisme houdt de beurten kort, maar tegelijkertijd ook tactisch en vol moeilijke beslissingen. Het spel behandelt ook op een unieke wijze het thema van de dood: als een natuurlijk en eeuwig deel van het leven doet het je rekening houden met het tijdsaspect. Een spelersbeoordeling: Bij elke beurt moet de speler een kubus nemen en de bijbehorende actie uitvoeren. Het bord heeft verschillende zones: een markt, een reiszone, een ambachtelijke zone, een kerk en een stadhuis. Deze zones geven verschillende opties, als je een kubus neemt uit de ambachtelijke zone, kan je een os, een paard of een ploeg verkrijgen of tarwe omzetten in goud. In elke zone liggen kubussen in 4 kleuren en enkele zwarte kubussen. Deze zwarte kubussen staan voor vervloekingen. Per ronde zijn er meerdere beurten. In sommige zones scoor je onmiddellijk, in andere zones duurt het wat langer eer je scoort en in nog andere zones scoor je enkel op het einde van het spel. De ronde is ten einde als er geen kubussen meer over zijn. Het spel eindigt wanneer de kronieken of de anonieme graven vol zijn.

Bekijk een speluitleg van Het Dorp