De Mol - The Resistance

a close up of a game board with pills on it

ibmoon Kim op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 3 oktober 2016

De natie moet vernietigd worden. Onze missie moet slagen. Door hun basissen te vernietigen, zal de macht van de natie uiteenspatten en zullen we onze mensen kunnen bevrijden. Onder ons bevinden zich echter spionnen die klaarstaan om onze missie te saboteren. Hen ontmaskeren is de boodschap. We hebben vijf nachten om onze lotsbestemming te wijzigen of te sterven. Wij zijn De Mol!

Gebaseerd op Mafia/Weerwolf

De Mol is een spel met een hoge amusementswaarde. Het werd ontworpen voor 5 tot 10 spelers, duurt ongeveer een half uur en alle spelers kunnen tot op het einde van het spel deelnemen. De Mol is gebaseerd op Mafia/Werewolf, maar heeft toch een uniek spelmechanisme waarbij er heel wat middelen zijn om gefundeerde beslissingen te nemen, de betrokkenheid van de spelers wordt geoptimaliseerd en er vermeden wordt dat er spelers worden uitgesloten. Een aantal spelers zitten in het verzet en een aantal spelers zijn spionnen van de overheid.

Gedurende 3 of 5 rondes moeten ze samenwerken om missies te ondernemen tegen de natie. Tegelijkertijd moeten ze proberen de identiteit van de andere spelers te weten te komen en hun vertrouwen te winnen. Elke ronde begint met een bespreking. Als iedereen er klaar voor is kiest de leider spelers om op missie te sturen (hij kan ook voor zichzelf kiezen). Alle spelers kunnen beslissen of zij hier al dan niet mee akkoord gaan. Eens een missie goedgekeurd is, beslissen de aangeduide spelers of ze de missie laten slagen of als ze de missie zullen saboteren. Ofwel slaagt de missie dus (De Mol wint) ofwel faalt de missie (de overheid wint). Als een team erin slaagt drie missies tot een goed einde te brengen, winnen ze het spel.

Aanpassingen voor De Mol

Aanpassing van de regels bij de eerste druk (editie 2010), de uitbreidende regels zouden moeten vermelden: “Bij een spel met 5 tot 6 spelers worden 7 kaarten gebruikt, bij een spel met meer dan 7 spelers worden alle 15 kaarten gebruikt.” En: “... gedurende elke ronde trekt de leider missiekaarten (1 voor 5 tot 6 spelers, 2 voor 7 tot 8 spelers en 3 voor 9 tot 10 spelers)”. Deze zaken werden in de volgende edities aangepast.

Video van De Mol