Castles of Burgundy

a close-up of a game board

An Lê Khánh op Unsplash

Jelle van der Zwaag op 4 maart 2016

Het spel speelt zicht af in de Burgundy regio in Frankrijk in de volle Middeleeuwen. Elke speler is een aristocraat, die de macht heeft over een klein vorstendom. Tijdens het spel proberen zij nederzettingen en invloedrijke kastelen te bouwen, ze voeren handel langs de rivier, ze ontginnen zilvermijnen en ze gebruiken de kennis van de reizigers.

De spelers moeten landtegels nemen van het spelbord en deze op hun vorstendom plaatsen op hun eigen spelersbord. Elke tegel heeft een functie die geactiveerd wordt door deze in het vorstendom te plaatsen. Het vorstendom zelf bestaat uit verschillende regio’s die elk hun eigen specifieke landtegel nodig hebben. Het spel wordt in vijf fases gespeeld, elke bestaande uit vijf rondes.

Elke fase begint met een spelbord, vol land- en goederentegels. Aan het begin van elke ronde werpen alle spelers hun twee dobbelstenen, de eerste speler werpt een extra dobbelsteen om één van de goederen te plaatsen op het spelbord. Deze goederentegel komt volgens het nummer van de dobbelsteen op een bepaalde plaats terecht. Afhankelijk van hoe de dobbelstenen rollen kan je een goederentegel van het spelbord nemen.

Castles of Burgundy is een veredeld dobbelspel

In elke ronde hebben de spelers hun eigen beurt. Wanneer een speler aan de beurt is mag hij twee van de vier mogelijk acties ondernemen: 1. Hij mag een landtegel nemen van een regio op het bord waarvan het nummer correspondeert met het getal dat hij gegooid heeft en hij mag dit op de verzamelplaats zetten op zijn eigen spelersbord. 2. Hij mag een landtegel verplaatsen van de verzamelplaats op zijn eigen spelersbord naar een andere plaats in de corresponderende regio voor dit type tegel, waarvan het nummer overeenkomt met wat hij heeft gegooid. Hij moet deze plaatsen aangrenzend aan een eerder geplaatste landtegel. 3.Hij mag een aantal goederen leveren, dat overeenkomt met het nummer dat hij gegooid heeft. 4.Hij mag arbeidertegel nemen om zo de waarde van de dobbelsteen te veranderen. Aanvullend op deze acties mag een speler ook een landtegel kopen uit het centrale depot op het spelbord en hij mag deze plaatsen in de verzamelplaats van zijn eigen spelersbord. Als je door een actie overwinningspunten krijgt, worden deze meteen toegekend.

Overwinningspunten

Elke landtegel biedt een voordeel, bijkomende acties, meer geld, vooruitgang op leveringen, meer goederentegels, je kan er je dobbelsteenworp mee aanpassen of je krijgt extra overwinningspunten. Bonus overwinningspunten worden toegekend wanneer je een regio vol kan krijgen met landtegels. Het spel is afgelopen als de laatste speler zijn beurt van de vijfde ronde of de vijfde fase beëindigt. Overwinningspunten worden toegekend voor ongebruikt geld, ongebruikte arbeiders en goederen die niet geleverd werden. Bonus overwinningspunten van bepaalde vestigingen worden toegekend op het einde van het spel. De speler met de meest overwinningspunten wint.

De regels zijn zowel op de basisversie als op de gevorderde versie van toepassing. Dit spel is het veertiende in de Alea big box serie.

Een videoreview van Castles of Burgundy